Wat is asbest en hoe te herkennen?

Asbest is een slijtvast materiaal. De naam asbest komt van het Griekse woord asbestos, wat onverwoestbaar betekent. Het product doet zijn naam eer aan.

Asbest vormt pas een gevaar voor de gezondheid op het moment dat de vezels loskomen en ingeademd worden. De vezels komen vrij op het moment dat in het asbesthoudend materiaal wordt gezaagd, geboord of dat het verweerd. Wanneer deze vezels ingeademd worden, tast dit de longen aan. Het langdurig inademen van asbestvezels kan verschillende longaandoeningen tot gevolg hebben, waaronder longkanker.

Asbest in golfplaten is te herkennen door vast te stellen welke letters er op de één-na-laatste golfplaat staan; 

  • Golfplaten bevatten géén asbest bij de letters: NT, AF, AFM, NA, AP of AV
  • Golfplaten bevatten wél asbest bij de letters: AT, NF, CAF

Het asbest verbod

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Sinds 1 juli 1993 geldt er in Nederland een verbod op asbest. Sinds 2005 geldt dit verbod in de gehele de Europese Unie. Ook hergebruik is niet toegestaan. Met ingang van 1 januari 2025 worden bestaande asbestdaken in Nederland bij wet verboden (de eerste kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen). Dit betekent dat je vanaf 2025 geen asbest dak meer mag hebben. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren. Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gevaren van asbest. Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht (asbest daken). 

Verwijderen van asbest daken

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbest dak. Hiervoor dient men bij de gemeente een sloopmelding te doen. Vier weken later kan dan vaak begonnen worden met het verwijderen van het asbest dak. Indien de hele schuur gesloopt dient te worden is een sloopmelding niet voldoende. Hiervoor is een sloopvergunning nodig.

Zelf doen of een asbestverwijderingsbedrijf inschakelen?

Een bedrijf dient in ieder geval ingeschakeld te worden indien:

 

  • Het asbest dak al beschadigd is;
  • Het asbest dak groter is dan 35m2;
  • Bij asbesthoudende dakleien op het dak.

In de praktijk blijkt dat het verwijderen van een asbest dak niet altijd van een leien dakje gaat ;-) Toch zelf verwijderen? Dan kan het door jouw zelf verwijderde asbest gebracht worden naar het afvalbrengstation (in speciale zakken). Een sloopmelding is dan wel noodzakelijk.

Tot voor kort kon je nog gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Het totale subsidiebudget van € 75 miljoen is inmiddels echter ruimschoots overschreden. Om die reden heeft het nu geen zin meer om nog een aanvraag in te dienen. Het subsidieplafond is bereikt of beter gezegd is door haar plafond heen. Aanvraag van de subsidieregeling is dan ook officieel per 15 december 2018 gesloten. Of er opnieuw subsidie regelingen komen is twijfelachtig en kan uiteindelijk per gemeente verschillen. In de gemeente Ede is de verwachting dat er geen nieuwe regeling komt.

Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten kost tussen de circa € 600 en € 800 voor 1-30 m2. Daarbij zijn de kosten voor een asbestinventarisatie (als een bedrijf het verwijderd) niet meegenomen (€ 150 per inventarisatie).

Welkom Makelaars is alert op asbest op het dak. Bij de aan- en/of verkoop van woningen gaat het vervangen van de asbest daken de komende jaren een steeds grotere rol spelen. 2025 Komt steeds dichterbij en daarom: “Haal van dat dak af, Welkom Makelaars waarschuwt u steeds weer”.

Welkom Makelaars voor nu en later!