Voor de toepassing van een warmtepomp zijn een binnen- en buitenunit nodig. De buiten-unit is zeer bepalend voor een vergunning. 

Er zijn vergunningvrije mogelijkheden in het omgevingsrecht. Dit is afhankelijk van de uitvoering van de warmtepomp (met ombouwkast of niet). De vergunningvrije mogelijkheden luisteren nauw qua locatie en uitvoering. Zijn er aangrenzende woonpercelen dan geldt er een geluidseis van ten hoogste 40dB.

De maatvoeringseisen van ene buiten-unit zijn momenteel maximaal 1 meter hoog en een oppervlakte van maximaal 2 m².

Conclusie is eigenlijk dat in bijna alle gevallen er nu nog een vergunning aangevraagd dient te worden.