Je hebt een huis gekocht en dan komt de makelaar tijdens  het tekenen van de  koopovereenkomst met de vraag of de koopovereenkomst ingeschreven moet worden. Voor de zekerheid maar doen? De kosten van een paar honderd euro maar voor lief nemen?

Wanneer heb je profijt van deze inschrijving?

  • de verkoper heeft schulden en er wordt ineens beslag gelegd op het huis;
  • de verkoper gaat failliet, verkrijgt surseance van betaling of komt in de schuldsanering;
  • de verkoper heeft de woning nog een keer aan een andere koper verkocht;
  • het vermogen van de verkoper wordt onder bewind gesteld;
  • de woning wordt verhuurd.

Er is een oplossing voor: schrijf de koopovereenkomst in bij het Kadaster.

De inschrijving beschermt jou als koper max. 6 maanden vanaf de inschrijvingsdatum bij het Kadaster in de periode tussen de inschrijving van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht.

Deze feiten hebben, indien de koopovereenkomst is ingeschreven, voor jou als koper geen effect. De verkoper kan dan gewoon de eigendom van de woning aan jou leveren.

Let op die 6 maanden!
Is de levering over 10 maanden? Bedenk dan goed wanneer je de koopovereenkomst inschrijft.

De vraag is dus heb je er een paar honderd euro voor over om deze “risico’s” uit te sluiten of is er voldoende vertrouwen in de verkoper?