Wakker worden!

Een VvE (Vereniging van Eigenaren) wordt opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. De reden voor het oprichten van een VvE is dat de verschillende eigenaren van de appartementsrechten samen eigenaar zijn van het gehele gebouw. Het lidmaatschap van de VvE kan niet worden opgezegd. Aangezien de vergadering van eigenaars het hoogste orgaan is in de VvE worden daar de besluiten genomen. Middels hun stemrecht kunnen de eigenaars hun mening laten horen. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening (definitie) opmaken. Deze bestaat uit een balans en de exploitatierekening (winst- en verliesrekening) voorzien van een toelichting.

De slapende VvE

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) 'slaapt' als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd, geen geld wordt gereserveerd voor het reservefonds of een collectieve opstalverzekering ontbreekt. De consequentie is vaak dat bij een slapende VvE er maar weinig of geen onderhoud aan het appartement gepleegd wordt, met achterstallig onderhoud aan woningen en appartementen tot gevolg. Een meer jaren onderhoudsplan (MJOP) ontbreekt. Vereniging van Eigenaren moet (wettelijk verplicht) beschikken over een goed onderbouwd onderhoudsplan of jaarlijks minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde in een reservefonds storten.

En zo niet?

Wist je dat…..

  • slapende VvE’s de waarde van een appartement negatief kunnen beïnvloeden;
  • slapende VvE’s een negatieve invloed kunnen hebben op de te verkrijgen bedrag aan hypotheek;
  • bij noodzakelijk onderhoud er een financieel beroep op je gedaan wordt;
  • er een risico is dat de gemeente kan ingrijpen bij achterstallig onderhoud met alle financiële gevolgen van dien.

En daarom: Welkom Makelaars, de wakkere makelaar! Als taxateur en als aan- of verkoopmakelaar zijn wij zeer alert wanneer er sprake is van een appartementsrecht. De stukken van de VVE worden opgevraagd en grondig doorgenomen. Geen stukken? Dan wordt het tijd voor een goede wekker! Welkom Makelaars; dé wekker tegen slapende VvE’s.